pic

WIE IS WIE

AMVEST. EEN THUIS CREËER JE MET ELKAAR

Eigenaar van De Hes is Amvest, een investeerder en ontwikkelaar van woningen en woon-/werkgebieden in Nederland. Amvest is eigenaar van zo’n 20.000 huurwoningen. Het gaat zowel om huurwoningen in de vrije sector als sociale huurwoningen. Uit de huren van deze woningen worden de pensioenen betaald van oud-werknemers in bijvoorbeeld de zorg. Amvest is ruim twintig jaar geleden opgericht door het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PfZW) en Aegon.

Als lange termijn investeerder willen we graag bijdragen aan goed functionerende wijken waar mensen lang en met plezier wonen. We geloven dat het goed wonen is in gevarieerde buurten, waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking zich thuis voelen. Waar ruimte is om te wonen en werken, leren en spelen, ontspannen en bewegen. Toegankelijke, gezonde en toekomstbestendige wijken. Waar ontmoetingen vanzelf ontstaan. En waar je alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik hebt. In zulke woongebieden investeren we en we blijven er lang mee verbonden als betrokken huiseigenaar.

GEMEENTEN

Amvest werkt voor de planvorming nauw samen met de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum. De Hes West ligt in de gemeente Renkum. De Hes Oost bevindt zich in de gemeente Arnhem. Gezamenlijk is een toekomstvisie ontwikkeld voor het gebied. Vanuit deze gezamenlijke toekomstvisie maakt Amvest met ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. Dat gaat in samenspraak met gemeenten, waterschappen, bewoners, bedrijven, belangstellenden en andere betrokken organisaties. Om het plan juridisch mogelijk te maken is voor elke gemeente een eigen bestemmingsplan nodig.

De gemeenteraden krijgen het stedenbouwkundig en landschappelijke masterplan voorgelegd. Zij besluiten over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Daarbij gelden de formele, gemeentelijke inspraakmogelijkheden. Amvest overlegt echter al in een vroegtijdig stadium met belanghebbenden en belangstellenden om tot een breed gedragen en haalbaar plan te komen dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de belangen in dit gebied.

Voor de ontwikkeling van De Hes hebben Amvest en de gemeenten een gezamenlijke stuurgroep opgericht. Die bestaat uit de Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp, projectdirecteur Ralf Peeters van Amvest en de Renkumse wethouder Jasper Verstand. De projectgroep van De Hes bestaat uit Hendrik Jan van Dijk (gemeente Renkum), Karst Hagedoorn (Amvest) en Annemarie Kampkuiper (gemeente Arnhem).

Logo-Gemeente-Renkum
logo-gemeente-arnhem

LEEGSTANDSBEHEER

De leegstaande gebouwen van De Hes worden tijdelijk verhuurd door twee leegstandsbeheerders. In de gebouwen wordt o.a. in een tijdelijke situatie ruimte geboden aan kunstenaars, studenten en culturele organisaties en ondernemers. SLAK organiseert in opdracht van Amvest het leegstandsbeheer en tijdelijke verhuur voor kunstenaars en culturele organisaties. Alvast organiseert in opdracht van Amvest het leegstandsbeheer en tijdelijke verhuur voor studenten en ondernemers.

Zie www.slak.nl en www.alvast.nl

Top