pic

WIE IS WIE

AMVEST. THUIS IN DE NEDERLANDSE WONINGMARKT

Eigenaar van De Hes is Amvest, een belegger en ontwikkelaar van woningen en woon-/werkgebieden in Nederland. Amvest is eigenaar van zo’n 20.000 huurwoningen. Het gaat zowel om huurwoningen in de sociale sector als huurwoningen in de vrije sector. Uit de huren van deze woningen worden de pensioenen betaald van oud-werknemers in bijvoorbeeld de zorg. Amvest is ruim twintig jaar gelden opgericht door het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PfZW) en pensioenbeheerder Aegon.

Als belegger blijven we (Amvest) vele jaren aan onze projecten verbonden. We werken aan hoogwaardige woongebieden die op de lange termijn goed functioneren. We hebben daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van stedenbouw en landschap, lokale wensen en behoeften, duurzaamheid en zorgconcepten voor ouderen.

GEMEENTEN

Amvest werkt voor de visie en de planvorming nauw samen met de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum. De Hes West ligt in de gemeente Renkum. De Hes Oost behoort tot de gemeente Arnhem. Beide gemeenten hebben al richtlijnen opgesteld waardoor een herontwikkeling van De Hes tot woon- en werkgebied mogelijk wordt.
Voor de herontwikkeling tot woon- en werkgebied van De Hes wordt daarom nu de volgende stap gezet, door gezamenlijk als gemeente Renkum, gemeente Arnhem en Amvest een toekomstvisie te ontwikkelen voor het gebied. Vanuit deze gezamenlijke toekomstvisie maakt Amvest in 2019 een stedenbouwkundig plan in samenspraak met gemeenten, waterschappen, bewoners, bedrijven, belangstellenden en andere betrokken organisaties. Om het plan juridisch mogelijk te maken is voor elke gemeente een eigen bestemmingsplan nodig.

De gemeenteraden besluiten over plannen, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Daarbij gelden de formele, gemeentelijke inspraakmogelijkheden. Amvest overlegt echter al in een vroegtijdig stadium met belanghebbenden en belangstellenden om tot een breed gedragen en haalbaar plan te komen dat zo goed mogelijk beantwoordt aan de belangen in dit gebied.

Voor de ontwikkeling van De Hes hebben Amvest en de gemeenten een gezamenlijke stuurgroep opgericht. Die bestaat uit de Arnhemse wethouder Cathelijne Bouwkamp, projectdirecteur Ralf Peeters van Amvest en de Renkumse wethouder Jasper Verstand. De projectgroep van De Hes bestaat uit Hendrik Jan van Dijk (gemeente Renkum), Karst Hagedoorn (Amvest) en Annemarie Kampkuiper (gemeente Arnhem).

Logo-Gemeente-Renkum
logo-gemeente-arnhem

LEEGSTANDSBEHEER

De leegstaande gebouwen van De Hes worden tijdelijk verhuurd door twee leegstandsbeheerders. In de gebouwen wordt o.a. in een tijdelijke situatie ruimte geboden aan kunstenaars, studenten en culturele organisaties en ondernemers. SLAK organiseert in opdracht van Amvest het leegstandsbeheer en tijdelijke verhuur voor kunstenaars en culturele organisaties. Alvast organiseert in opdracht van Amvest het leegstandsbeheer en tijdelijke verhuur voor studenten en ondernemers.

Zie www.slak.nl en www.alvast.nl

Top