MEEDOEN

START DE HES

Amvest is de nieuwe eigenaar van De Hes. Wij willen een mooi en levendig gebied maken voor wonen, werken en ontspannen.. Er is ruimte voor bedrijvigheid die bij een woonfunctie past.

Heeft u ideeën voor De Hes? Dan kunt u het volgende doen:

Mail ons op info@dehes.nl
Kijk op de agenda voor bijeenkomsten
Meld u aan en ontvang nieuws en uitnodigingen

pic

AANPAK

Amvest ontwikkelt gebieden in dialoog met mensen en organisaties uit de omgeving. Ook zoeken we het gesprek op met mensen die naar dit gebied toe willen om er te wonen en te ondernemen. Amvest hanteert voor de ontwikkeling van De Hes onderstaande uitgangspunten.

RESPECT VOOR HET GEBIED

We streven naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met aandacht voor waardevolle gebiedskenmerken Daarbij zijn landschappelijke kenmerken, zoals water en groen belangrijk. Maar ook vergeten we de historie van een plek niet. Het afleesbaar zijn van de geschiedenis van een plek kan een bijzonder karakter geven aan een gebied.

IDENTITEIT

Uit onderzoeken en gesprekken destilleren we eerst een kansrijke toekomstvisie. Nadat die visie breed is gedeeld, zetten we mensen aan het werk om ontwerpen te maken en kiezen we activiteiten die de gewenste identiteit versterken. Zo kan een sterk en onderscheidend gebied ontstaan.

HAALBARE EXPLOITATIE

Met leegstandsbeheer bieden we ruimte voor tijdelijke verhuur tegen instaptarieven. In de toekomst willen we dat wonen en werken voldoende opbrengen om de bijzondere herontwikkeling mogelijk te maken.

PARTICIPATIE

De ontwikkeling komt tot stand in dialoog met belanghebbenden en toekomstige bewoners en gebruikers. Door goed naar elkaar te luisteren en respect te tonen voor elkaars belangen kunnen we in overleg tot het best mogelijke plan komen.

DUURZAAM EN BLIJVEND AANWEZIG

Als belegger en ontwikkelaar realiseren én beheren wij gebieden die lang meegaan en waardevol blijven. Alles moet kloppen, voor de lange duur. We streven naar een hoge sociale, ecologische, economische en ruimtelijke kwaliteit. Als belegger van huurwoningen blijven we lang aan een woongebied verbonden.

Top