Lente op De Hes

Donderdag 11 april presenteerde investeerder en ontwikkelaar Amvest in een ‘lentecafé’ de toekomstvisie voor De Hes. De visie spreekt zich uit over stedelijkheid in natuur, samenhang, duurzaamheid en hoe verschillende doelgroepen hier een plek kunnen vinden. Met negentig geïnteresseerden ontstond een levendig gesprek.

De toekomstvisie voor De Hes is gestoeld op onderzoek naar het landschap door Berte Daan en naar de cultuurgeschiedenis door Paul Meurs. Hij sprak in het lentecafé van een gebied met verschillende overgangen: ‘Van zand naar klei. Van deftig naar scharrig. Van industrie naar landschap. Van hoog naar laag. Met beken, spoorlijnen en wegen die het land doorsnijden. Al die overgangen maken De Hes zo bijzonder.’ In zijn verhaal belichte Paul Meurs de rijke ontstaansgeschiedenis maar ook de keuzes tussen sloop of hergebruik van jonge gebouwen en het behoud van de sfeer van KEMA. ‘Weeg alles af, maar hak dan wel een knoop door. Het gebiedsprofiel is hiervoor de basis.’ Op de vraag van een bezoeker of de watermolen terug kan keren, deed Paul een suggestie: ‘Onderzoek of je zo’n functie naar deze tijd kan halen, nu er volop wordt nagedacht over nieuwe vormen van energie.’

Meer lezen over de cultuurgeschiedenis en het landschap van De Hes?
Bekijk hier de rapportage van SteenhuisMeurs (.PDF)

Vier leefstijlen

De belangstelling voor De Hes is breed en divers. Socioloog Monte Königs deed onderzoek naar de leefstijlen van mensen die in zijn voor De Hes. Hij kwam tot vier verschillende leefstijlen. Hij legde ook uit dat leefstijlen uitgaan van de waarden die mensen hebben. Ze geven daarmee een rijker beeld dan demografische gegevens als leeftijd, inkomen of gezinsgrootte. Monte: ‘De Hes vraagt niet om één homogene groep, maar om verschillende groepen die contrasteren én elkaar aanvullen. Typeringen in leefstijlen zijn niet bedoeld om mensen in hokjes te duwen of om individuen te simplificeren. Ze leiden ons van de eigenschappen van het gebied naar de mensen die zich ertoe aangetrokken voelen. En het helpt architecten straks om iets te maken dat past bij het gebied en de bewoners.’ De vier leefstijlen voor De Hes waren voor de bezoekers van het lentecafé een feest van herkenning. Tekenend was dat op de vraag wie zich niet herkende in de gekozen leefstijlen, de zaal stil bleef.

Waarden

“Het gebiedsprofiel is een destillaat uit de onderzoeken en alle inbreng van mensen in interviews, presentaties, startbijeenkomst, sessies met belangstellenden en themagesprekken met de gemeenten en experts,’ somde Maarten Königs op. Hij bracht de verhalen en beelden van mensen bijeen in een gebiedsprofiel. ‘Zes kernwaarden vertellen het nieuwe verhaal van De Hes. Omdat ze direct voortkomen uit de gesprekken, weten we dat het klopt. Ze zijn richtinggevend voor de ontwikkelaar.’ Het gebiedsprofiel leidde inderdaad niet tot discussie. Werken vanuit waarden was voor veel aanwezigen heel herkenbaar. Wel waren er vragen hoe je dit concreet maakt. ‘Wat voor huizen komen er nu,’ verzuchte een bezoeker. Maarten Königs: ‘Ik begrijp uw ongeduld volledig, maar als je weet voor wie je het maakt en wat de identiteit van De Hes is, heb je een kompas voor de volgende fase, waarin ontwerpers aan de slag gaan.’

Ontwikkeling ligt op schema

‘Toen ik twee jaar geleden voor het eerst De Hes bezocht was ik meteen geraakt door deze plek,’ aldus Karst Hagedoorn, projectontwikkelaar van Amvest. ‘Mij stond toen al voor ogen om samen met de nieuwe bewoners de reis naar de nieuwe Hes te maken. De gesprekken, de onderzoeken, alles wat u ons tot nu toe al heeft verteld, het helpt ons enorm om met elkaar iets bijzonders te maken.’ Karst lichtte het stappenplan voor De Hes toe. ‘Ik schat nog steeds in dat we volgens planning over twee jaar kunnen starten met werkzaamheden.’ Met het gebiedsprofiel kiezen Amvest en de gemeenten ontwerpers uit. Die maken verschillende scenario’s, waarbij de kernwaarden van het gebiedsprofiel leidend zijn, alsmede alle afgeronde onderzoeken. De invulling van wonen en werken krijgt ook een plek in deze scenario’s, die in samenspraak tussen de gemeenten Arnhem, Renkum en Amvest tot stand komen. ‘Ook de belangstellenden kunnen weer meedenken over de scenario’s,’ zei Karst Hagedoorn: ‘Ik nodig u van harte uit: volg ons, blijf kritisch en maak deze boeiende reis samen met ons.’

Bekijk het gebiedsprofiel met de leefstijlen voor De Hes (.PDF)