Denk mee met de Hes

Op donderdag 8 november houdt belegger en ontwikkelaar Amvest van 19.30 tot 21.30 uur een kennismakingsbijeenkomst over De Hes. Op het voormalige KEMA-terrein tussen Utrechtseweg en Klingelbeek komen enkele honderden woningen en kleinschalige bedrijfsruimte. Er wordt eerst een toekomstvisie opgesteld waarover bewoners, bedrijven en belangstellenden kunnen meedenken. De avond vindt plaats in gebouw H29 van kunststichting Scarabee, bereikbaar via de ingang van De Hes aan De Schutterij, bij Popcentrum Jacobiberg.

Historie

Als nieuwe eigenaar wil Amvest van De Hes een mooi en duurzaam gebied van maken voor wonen, werken en ontspannen. Met de vele landschappelijke kwaliteiten kan De Hes op een bijzondere manier voorzien in de regionale behoefte aan koop- en huurwoningen en kleinschalig ondernemen. Amvest blijft na de herontwikkeling eigenaar van een deel van de huurwoningen en bedrijfsruimtes. Graag willen zij horen wat mensen belangrijk vindt voor de ontwikkeling van dit gebied. Wat voor woningen vindt u nodig? Voor jongeren, ouderen of gezinnen? Wat zou ondernemers willen op het terrein? En welke tijdelijke activiteiten zijn wenselijk en haalbaar? Na een korte introductie om 19.45 uur kan iedereen met het team van Amvest in gesprek over wensen, ideeën en vragen. In een aparte zaal wordt een onderzoek gepresenteerd naar de rijke historie van het gebied.

Visie

De aanpak van Amvest is wat anders dan gebruikelijk. Zij destilleert eerst een toekomstvisie uit gesprekken met betrokkenen en onderzoeken naar cultuurhistorie, landschap, woontrends en toekomstig gebruik. Pas nadat de toekomstvisie breed is gedeeld, zet Amvest mensen aan het werk om concrete plannen te maken voor landschap, stedenbouw en architectuur. Het proces is erop gericht om over twee jaar een bestemmingsplan te hebben en met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten.