pic

EEN MOOI EN LEVENDIG GEBIED VOOR WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN

START DE HES

De Hes is een prachtig, glooiend gebied in Arnhem West en Oosterbeek. Het verbindt de Utrechtseweg met de buurtschap Klingelbeek. Over de Hes reisden middeleeuwse kooplieden tussen Utrecht en Duitsland. Naast de Hesweg stroomt de Slijpbeek van Veluwe naar Rijnvallei. Op deze plek met prachtige vergezichten stichtte KEMA in de jaren zeventig kantoren en bedrijfsgebouwen. Nu die zijn verlaten, maakt belegger en ontwikkelaar Amvest er een mooi en hoogwaardig gebied van, met enkele honderden woningen. Er is plaats voor bedrijvigheid die bij de woonfunctie past.

11
APR
LENTECAFÉ DE HES
Op donderdag 11 april houden we vanaf 19.30 uur een Lentecafé over de Toekomstvisie voor De Hes.
LEES MEER

AANPAK

Amvest maakt eerst een toekomstvisie voor wonen en werken. We gaan uit van de woonvraag van mensen. We spelen in op regionale ontwikkelingen en trends. En met de gemeenten Renkum en Arnhem voorop kunnen mensen en organisaties aan de visie bijdragen. Het toekomstbeeld wordt begin 2019 vastgesteld. Daarna werken we het uit in een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. Dat gaat in overleg met belangstellenden en belanghebbenden. Er worden nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Zodra die van kracht zijn, begint de bouw van de eerste woningen. Naar verwachting is het dan 2020.

Top