pic

EEN MOOI EN LEVENDIG GEBIED VOOR WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN

START DE HES

De Hes is een prachtig, glooiend gebied in Arnhem West en Oosterbeek. Het verbindt de Utrechtseweg met de buurtschap Klingelbeek. Over de Hes reisden middeleeuwse kooplieden tussen Utrecht en Duitsland. Naast de Hesweg stroomt de Slijpbeek van Veluwe naar Rijnvallei. Op deze plek met prachtige vergezichten stichtte KEMA in de jaren zeventig kantoren en bedrijfsgebouwen. Nu die zijn verlaten, maakt belegger en ontwikkelaar Amvest er een mooi en hoogwaardig gebied van, met enkele honderden woningen. Er is plaats voor bedrijvigheid die bij de woonfunctie past.

21
NOV
PROEF DE HES
Save the date! Op donderdag 21 november laat ontwerpbureau ZUS je proeven van verschillende recepten voor De Hes.

AANPAK

Voor De Hes is een toekomstvisie gemaakt met een ‘patchwork van doelgroepen, sferen en activiteiten.’ Naast de gemeenten Renkum en Arnhem hebben hieraan tal van belangstellenden en belanghebbenden op uitnodiging van Amvest meegewerkt. De visie gaat uit van de woonvraag van mensen en speelt in op regionale ontwikkelingen en trends.

De toekomstvisie is breed omarmd. We werken haar met ontwerpbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] uit in een stedenbouwkundig en landschappelijk plan. Dat gaat opnieuw in overleg met betrokkenen. Het masterplan voor De Hes wordt aan de gemeenteraden voorgelegd. Zij is de basis voor nieuwe bestemmingsplannen. Zodra die van kracht zijn, begint de bouw van de eerste woningen. Naar verwachting is het dan begin 2021.

Top